TJÄNSTER      OM FÖRETAGET      AVTAL      KONTAKT
Tjänster

Slingan AB är ett förstärkt familjehemsföretag med konsulentstöd som erbjuder familjehem med språk- och kulturkompetens. Vi tar emot:
  • Barn och ungdomar som behöver ett tryggt hem.
  • Ensamkommande flyktingbarn.
  • Hemligt boende för flickor och kvinnor.

Vid behov erbjuder vi:
  • Professionellt samtalsstöd.
  • Neuropsykiatrisk utredning utan långa väntetider för kartläggning av till exempel autism, ADHD och ADD.
  • Samtalsbehandling av ursprungsfamiljen under placeringstiden för att underlätta och säkerställa en eventuell återförening.

Vi strävar efter att placera barn i familjer som kulturellt, språkligt och etniskt är så nära barnens ursprungsfamiljer som möjligt. För att säkerställa kvalitet och funktionalitet har vi regelbunden kontakt med och handledning av familjehemmen.

Vi har lång erfarenhet och god kunskap om andra kulturers särart och placeringens påverkan på barn och berörda vuxna.