TJÄNSTER      OM FÖRETAGET      AVTAL      KONTAKT
Välkommen till familjehem med språk- och kulturkompetens

Familj är basen för en fungerande vardag. Slingan AB erbjuder trygga och stabila familjehem med omtänksamma föräldrar för en tillitsfull och varm relation. Vår motto är en hemmiljö där vardagen blir meningsfull, hanterbar och begriplig.

Vår ambition är att skapa en miljö så nära ett normalt familjeförhållande som möjlig. Familjehemsföräldrarna har handledning med jämna mellanrum och vid behov kommer de att ha daglig stöd.

Familjehemmens kontinuitet och trygghet är grunden för att de placerade barn, ungdomar och vuxna skapar/ återskapar tillit till sin omvärld och får utvecklas. Genom tät kontakt, handledning och konsultation garanteras familjehemmens kvalité och funktionalitet. Tillgång till erfaren psykolog lyfter kvalitén i vår verksamhet.